Tájékoztató az átalakulási, egyesülési, szétválási közlemények beküldéséről

2017-07-04

Tisztelt Jogi Képviselő!

Figyelemmel arra, hogy az átalakulási, egyesülési, szétválási közlemények száma az elmúlt időszakban jelentősen megnőtt, a hiánypótlások elkerülése érdekében kérem, hogy a közlemény beküldése előtt ellenőrizze az alábbiakat:

- a befizetési bizonylat csatolása megtörtént (a számlaszám 2017 márciusában változott, a számla helyes adatai: Igazságügyi Minisztérium 10032000-01810039-00000000);

- a jogi képviselő meghatalmazása csatolva (kivéve végelszámolási közlemények);

- a közlemény szövege (a vagyonmérlegek is) a Közlemény ablakba került beillesztésre;

- egyesülés esetén a közzététel kezdeményezésére az az egyesüléssel érintett jogi személy köteles, amelyet erre az egyesülő jogi személyek maguk közül kijelölnek, azaz egyesülés esetén egy társaság teszi közzé a közleményt;

- a vagyonmérleg-tervezetek a közleményben szerkeszthető formában szerepelnek, nem képként kerültek beillesztésre;

- a vagyonmérleg-tervezeteknél feltüntetésre került, hogy az értékek Ft-ban, e Ft-ban, esetleg más pénznemben kerültek megadásra;

- vagyonmérleg-tervezetnél az eszközök és források "összesen" sorok egyeznek (sok esetben ezek az adatok nem azonosak a két oldalon);

- a vagyonmérleg-tervezetek a számviteli törvény 1. számú melléklete szerint készültek, valamint minden olyan sor szerepel a vagyonmérleg-tervezetben, melynek értéke nem nulla;

a számviteli törvény 140. § (1) bekezdése értelmében a létrejövő gazdasági társaság vagyonmérleg-tervezetének a jogutód gazdasági társaság vagyonát tartalmazó oszlopában a saját tőke tételében jegyzett tőke, tőketartalék, eredménytartalék, illetve lekötött tartalék tételek szerepel, és csak pozitív összegekkel. A mérleg szerinti eredmény a 136. § (8) bekezdése értelmében az eredménytartalékba átvezetésre került.

egyesülési és szétválási közleményben nem szerepel szinonimaként az átalakulás (a hitelezői felhívásban sem), az új Ptk. már nem használja gyűjtőfogalomként az átalakulást, az átalakulás kizárólag a formaváltást jelenti;

a hitelezői felhívás helyes szöveggel szerepel, a lejárt követelések után is érvényesíthető biztosíték iránti igény:

A társaság felhívja hitelezőit, hogy a közlemény első közzétételét megelőzően keletkezett [le nem járt] követeléseik erejéig biztosítékra tarthatnak igényt, mely igényüket a közlemény második közzétételét követő 30 napon belül jelenthetik be a társaságnak.

- szétválás esetén a fennmaradó társaság is jogutód társaság, így a fennmaradó társaság vonatkozásában is meg kell adni a szükséges adatokat, a létesítő okirat módosítását is fel kell tüntetni a közleményben, vagy utalni kell arra, hogy a létesítő okirat módosítására nem került sor.

 

A Cégközlöny Jogi Lektorátusa

Vissza a hírekhez