A 300/2017. (X. 17.) Korm. rendeletből fakadó plusz tartalmi elemek a felszámolási értékesítési hirdetményekben

2017-11-21

A 300/2017. (X. 17.) Korm. rendeletből fakadó plusz tartalmi elemek a felszámolási értékesítési hirdetményekben

A pályázati felhívásban vagyonelemenként fel kell tüntetni a következő információkat:

I. Minden vagyontárgy esetén fel kell tüntetni egyenként, hogy a vagyontárgy az adott felszámolási eljárásban első/második/harmadik/negyedik vagy azt követő alkalommal történő értékesítésére kerül sor.

Jogszabályi háttér: 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (4a) bekezdés a) pontja

II.1. Minimálárra vonatkozó kötelező tartalmi elemek változatlan becsérték esetén:

a) vagyontárgyanként a minimálár: ……. Ft, ami a becsérték ……. %-a (a minimálár mellett meg kell adni, hogy az a becsérték hány százaléka);

b) ha a minimálár a becsérték alatt van, a felszámolónak nyilatkoznia kell arról, hogy

ba) a minimálár csökkentését 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 4. § (2a) bekezdésében megjelölt személyek írásban nem ellenezték, továbbá, hogy

bb) a minimálár csökkentésére a 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet mely rendelkezése alapján került sor (külön nyilatkozni nem kell, ha a közlemény egészéből ez a tartalmi elem egyértelműen megállapítható).

értékesítés száma

minimálár %-a

feltétel

első értékesítés

becsérték 100 %-a

-

második értékesítés

becsérték min. 70 %-a

237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti érdekeltek írásban nem ellenzik

harmadik értékesítés

becsérték min. 50 %-a

-

negyedik értékesítés

becsérték min. 35 %-a

HA

  • készletek,
  • félkész termékek,
  • követelések vagy
  • legfeljebb egymillió forint becsértékű tárgyi eszköz

értékesítésére kerül sor

Jogszabályi háttér: 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (4a) bekezdés b) pontja, 4. § (2)-(2e) bekezdése

II.2. Minimálárra vonatkozó kötelező tartalmi elemek új becsérték esetén:

 

a) vagyontárgyanként a minimálár: ……. Ft, ami a becsérték ……. %-a (a minimálár mellett meg kell adni, hogy az a becsérték hány százaléka);

b) ha a minimálár a becsérték alatt van, a felszámolónak nyilatkoznia kell arról, hogy

ba) a minimálár csökkentését 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 4. § (2a) bekezdésében megjelölt személyek írásban nem ellenezték,

bb) a minimálár csökkentésére a 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet mely rendelkezése alapján került sor (külön nyilatkozni nem kell, ha a közlemény egészéből ez a tartalmi elem egyértelműen megállapítható),

bc) a 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 4. § (2c) vagy (2e) bekezdésének alkalmazására került-e sor;

c) az újabb értékbecslés szükségességének oka.

Jogszabályi háttér: 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (4a) bekezdés c) pontja, 4. § (2c)-(2e) bekezdése

II.2.1. A minimálár összegének meghatározása, ha az értékesítés előtt új értékbecslés történt, és az új becsérték összege nem éri el az eredeti becsérték 80 %-át:

értékesítés száma

minimálár %-a

feltétel

második értékesítés

ÚJ becsérték min. 80 %-a

237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti érdekeltek írásban nem ellenzik

harmadik értékesítés

ÚJ becsérték min. 60 %-a

-

negyedik értékesítés

ÚJ becsérték min. 45 %-a

HA

  • készletek,
  • félkész termékek,
  • követelések vagy
  • legfeljebb egymillió forint becsértékű tárgyi eszköz

értékesítésére kerül sor

Jogszabályi háttér: 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 4. § (2c) és (2d) bekezdése

II.2.3. Ha a korábbi értékesítéshez képest az új becsérték magasabb, vagy 20 %-ot meg nem haladóan csökkentett, akkor az értékesítésnél a 2. pont szerinti %-os arányok alkalmazhatók.

Jogszabályi háttér: 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 4. § (2e) bekezdése

II.3. Kérjük egyértelműen rögzíteni, ha a minimálár kivételes leszállítására került sor.

Készletek, félkész termékek, követelések vagy legfeljebb egymillió forint becsértékű tárgyi eszköz értékesítése esetén a negyedik és további értékesítés során a minimálár meghatározása eltérő. Ezen vagyonelemek esetén rögzíteni szükséges, hogy a minimál meghatározása a 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 4. § (2b) bekezdésében vagy a (2c) bekezdés d) pontjában foglaltak alapján történt, megjelölve, hogy a vagyonelem például félkész termék.

Nem vagyonelemként, hanem a pályázat bármely részében fel kell tüntetni:

III. A 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti értesítés megtörtént. / A 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti értesítés feltételei nem állnak fenn.

Jogszabályi háttér: 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése

Vissza a hírekhez