A cégek közvetlen közleményei és a felszámolási értékesítési hirdetmények közzététele 2018 januárjától új ütemezés szerint történik.

2018-01-08

Tisztelt Ügyfelünk!

A cégek közvetlen közleményei és a felszámolási értékesítési hirdetmények (a továbbiakban együtt: közlemények) közzététele 2018 januárjától új üzemezés szerint történik.

1.         2018 januárjától minden közleménytípus esetén a beérkezési határidő: folyó hét szerda 12 óra! Figyelemmel arra, hogy a 2018-ban az első két Cégközlöny szám csak második megjelenéseket fog tartalmazni, az évben az első lapzárta határidő: 2018. január 10-e szerda 12 óra.

Az a közlemény, amely a folyó hét szerdájának 12 órájáig lektorálásra alkalmas állapotban a CK felületére szabályosan beküldésre kerül, és amelynek hibája miatt hibajelzést, hiánypótlást vagy egyéb értesítést nem kell küldeni a beküldőnek, a folyó hetet követő heti Cégközlöny számban fog megjelenni. Ez azt jelenti, hogy míg korábban a lapzártát követő második lapszámban történt a közzététel, addig 2018-tól a Cégközlöny már a lapzártát követő heti számban (csütörtökön) való megjelenést biztosítja.  

Amennyiben a közlemény hibája miatt hiánypótlási felhívást kell küldeni, és a beküldő a hiánypótlási felhívásban foglaltak szerint javított közleményt legkésőbb a folyó hét péntekének 12 órájáig szabályosan nem tölti fel a CK felületre, a közlemény megjelenésére a következő hét csütörtökén nem kerül sor. Erről a Cégközlöny külön értesítést nem küld. A közlemény megjelenése a hiánypótlási felhívásnak megfelelően javított közlemény szabályos érkezési időpontjához fog igazodni.

Ha a szerkesztés során merül fel a közlemény javításának szükségessége, és amiatt a Lektorátus hiánypótlási felhívást küld, kérjük, hogy a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak az abban meghatározott határidőn belül, soron kívül szíveskedjenek eleget tenni! Felhívjuk a figyelmet, hogy ebben az esetben csak a hiánypótlási felhívásban foglaltakról kell nyilatkozniuk, a közlemény más elemeinek a módosítására ekkor már nincs mód! A hiánypótlás elmulasztása vagy késedelme esetén a már beszerkesztett közlemény az előkészítés alatt álló lapszámban nem jelenik meg, és csak a hiánypótlási felhívás teljesítése után kerülhet sor a közzétételre.

2.         Kérjük, hogy fokozottan ügyeljenek arra, hogy a közzétételhez szükséges költségtérítés befizetése helyes számlaszámra történjen. A Cégközlönyben megjelenő közlemények közzétételéről és költségtérítéséről szóló 22/2006. (V. 18.) IM rendelet 9. § (1) bekezdése szerint cég vagy más szervezet közleményeinek közzétételéért a költségtérítést az Igazságügyi Minisztérium 10032000-01810039-00000000 számú számlájára kell megfizetni. Felhívjuk a figyelmet, hogy 2018. január 1-től a korábbi számlaszámra történő befizetést semmilyen indokkal nem tudjuk már elfogadni!

 

Vissza a hírekhez