TÁJÉKOZTATÁS AZ EGYSZERŰSÍTETT VÉGELSZÁMOLÁS ÜGYTÍPUSÚ KÖZLEMÉNYEK MEGSZŰNÉSÉRŐL

2018-06-25

 

2018. június 30-án lehetséges utoljára Cégközlönyben történő közzétételt kezdeményezni az egyszerűsített végelszámolás megindításáról, és a közleményben megadott – a cég által meghatározott – végelszámolási kezdő időpont is legfeljebb 2018. június 30-a lehet. 2018. július 1. napján vagy azt követően beküldött (Beküldött, adminisztrátori hibajelzés után visszaérkezett) EGYSZERŰSÍTETT VÉGELSZÁMOLÁS ügytípusú közleményeket nem tesszük közzé!

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvénynek (a továbbiakban: Ctv.) az egyszerűsített végelszámolásra vonatkozó szabályai 2018. július 1-jei hatállyal módosulnak.

1.         Az új előírások szerint a cégeknek az egyszerűsített végelszámolás megkezdését, befejezését, esetlegesen az egyszerűsített végelszámolás továbbműködéssel történő lezárását az állami adó- és vámhatóság felé az adóigazgatási szabályoknak megfelelően kell bejelenteniük, és a jövőben az egyszerűsített végelszámolással összefüggésben Cégközlönybeli közzétételre nem kerülhet sor. Az egyszerűsített végelszámolásról a jövőben az állami adó- és vámhatóság értesíti a cégbíróságot és az egyszerűsített végelszámolás adatai a cégjegyzékbe bejegyzésre kerülnek,

A Ctv. 131/J. § (3) bekezdése szerint „e törvénynek a Módtv4. rendelkezésével megállapított 114-115/A. §-át a rendelkezések hatálybalépését követően az adóhatósághoz bejelentett egyszerűsített végelszámolásra kell alkalmazni.”

A Ctv. 2018. június 30-ig hatályos 114. § (1) bekezdése szerint „az egyszerűsített végelszámolás esetén a végelszámolás megindulásáról szóló közlemény Cégközlönyben történő közzétételét a végelszámoló a végelszámolás kezdő időpontjától számított nyolc napon belül köteles kezdeményezni.”

A két rendelkezés együttes értelmezéséből az következik, hogy az egyszerűsített végelszámolás megindításáról 2018. június 30-án lehetséges utoljára Cégközlönyben történő közzétételt kezdeményezni, és a közleményben megadott – a cég által meghatározott – végelszámolási kezdő időpont is legfeljebb 2018. június 30-a lehet; későbbi időpont nem. Ennek oka az, hogy 2018. július 1-jén már nincs olyan hatályos jogszabály, amely előírná/lehetővé tenné a cég számára a Cégközlönyben történő közzététel iránti intézkedést, illetve a cég a közzétételi kérelmét csak a végelszámolás kezdő napja után, legfeljebb a kezdő napon küldheti meg. 2018. július 1. napja után már csak az állami adó- és vámhatóság felé a 18T201T – módosított – űrlapon lehet bejelenteni az egyszerűsített végelszámolás kezdetét.

Felhívjuk tehát a figyelmet arra, hogy a 2018. július 1. napján vagy azt követően beküldött (Beküldött, adminisztrátori hibajelzés után visszaérkezett) EGYSZERŰSÍTETT VÉGELSZÁMOLÁS ügytípusú közleményeket nem tesszük közzé!

Ha cég 2018. június 30-a előtt határozott az egyszerűsített végelszámolás lefolytatásáról, de 2018. június 30-áig nem küldött be a CK felületre közleményt, közzétételnek akkor sincs helye, ha az egyszerűsített végelszámolás kezdő napja 2018. június 30-a előtti időpont. A közzététel szempontjából kizárólag a CK felületre való szabályos beküldés időpontja számít! (Ha a beküldés után adminisztrátori hibajelzés kell küldeni, akkor a beküldés nem minősül szabályosnak, és az adminisztrátori hibajelzésben megjelölt hiányosság sem pótolható 2018. június 30-a után.)

Fontos rámutatni arra, hogy a fenti változás nem befolyásolja vagy akadályozza az egyszerűsített végelszámolás lefolytatását, hanem épp azt a célt szolgálja, hogy a cégek a lehető legkisebb cégjogi adminisztratív teher mellett folytathassák le a jogutód nélküli megszűnésükhöz szükséges eljárást.

2.         Azoknál az egyszerűsített végelszámolásoknál, amelyek kezdő időpontja 2018. július 1-je előtti és amelyeknél az egyszerűsített végelszámolás kezdete még a Cégközlönyben került meghirdetésre, az egyszerűsített végelszámolást a régi szabályok szerint, a 2018. június 30-án hatályos Ctv. rendelkezései szerint kell lefolytatni. Amennyiben az ilyen végelszámolások esetében a cég a működésének továbbfolytatásáról dönt, az egyszerűsített végelszámolás megszüntetéséről és a továbbműködésről a cégnek a Cégközlönyben kell közleményt megjelentetni. Erre figyelemmel átmenti ideig a „VÉGELSZÁMOLÁS MEGSZŰNTETÉSE, TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSA” ügytípusban még fogad a Cégközlöny közleményeket.

Vissza a hírekhez