Figyelemfelhívás a közlemények beküldéséről!

2016-07-07

Tisztelt Jogi képviselők!

Kérjük, hogy a beküldés során fokozottan ügyeljenek arra, hogy a beküldés szabályos és befejezett legyen. (Ennek folyamatát a felhasználói kézikönyv ábrákkal szemléltetve mutatja, továbbá a felület is figyelmeztet arra, hogy a beküldés ikonra kattintással fejeződik be a feltöltési folyamat. A közlemény lektorálása és szerkesztése nem kezdődik meg, amíg a beküldés nem befejezett.)

A nyári hónapokban megnövekedett számban érkező hirdetmények tartalmára tekintettel a Cégközlöny Szerkesztősége (Jogi Lektorátusa) továbbá felhívja a figyelmüket a következőkre:

1. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a közvetlen közlemények tartalma kötött, vagyis a közlemény tartalmát tehát a közzétételt előíró jogszabály taxatíven határozza meg. A Ctv. 21. §-a alapján a törvényi előírásoknak megfelelő közlemények jelentethetőek meg, ami azt jelenti, hogy a jogi lektorálás során vizsgálni kell, hogy melyek a törvényben előírt elemek, és melyek azok, amelyek közzétételére nem kerülhet sor, vagy közzététele nem szükséges. Kérjük, hogy a közleményekben a jogszabályi előíráson túli többletelemeket lehetőség szerint nem szerepeltessenek.

Külön kiemelhető, hogy a közleményben szereplő természetes személyek esetében csak a nevet és a lakóhelyet kell (és lehet) megadni; egyéb adat (anyja neve, születési idő és hely stb.) nem kerül közzétételre. Cégek esetében elegendő a cégnév és a cégjegyzékszám megadása. Adószám csak egyszerűsített végelszámolást esetén kerül közzétételre, más közleményben azonban nem.

Kérjük, hogy a közlemény szövegének összeállításakor vegyék figyelembe a jogszabályban foglaltakat, továbbá a közlemények tartalmi elemeit tartalmazó tájékoztatásunkat (IM céginformációs szolgálatának honlapján elérhetőek).

2. Kérjük, hogy a hitelezői felhívások szövegét (mind átalakulási, egyesülési, szétválási, mind a tőkeleszállítási közlemények esetén) a hatályos törvényi rendelkezéseknek megfelelően szövegezzék. Ekörben kiemeljük, hogy a „le nem járt” fordulat 2012 márciusa óta nem lehet része a hitelezői felhívásnak!

3. Az átalakulási, egyesülési és szétválási közleményekkel összefüggésben kiemeljük az alábbiakat:

3.1. Általánosnak tekinthető közleményszövegezési hiba, hogy a közlemény a szervezeti átalakulások minden formáját még mindig egységesen átalakulásnak hívja, és a közlemény mint az átalakulás formájaként nevesíti az egyesülést vagy a szétválást. Nyomatékosan felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Polgári Törvénykönyv hatálybalépésétől kezdve az átalakulás már nem gyűjtőfogalom, hanem az kizárólag a formaváltás megjelölésére szolgál. Kérjük ezért, hogy a közlemények megszövegezésekor a fogalomhasználatra fokozottan ügyeljenek (pl. a szétváló társaságot ne nevesítsék átalakuló társaságnak).

3.2. A közlemények jelentős része jelzi, hogy a hitelezők valamely címen tájékoztatást kérhetnek. E tájékoztatás csak abban az esetben kötelező eleme a közleménynek, ha szétválásról van szó. A lektorátus nem kifogásolja, hogy a tájékoztatásra vonatkozóan átalakulási vagy egyesülési hirdetmény is nyilatkozatot tartalmazzon, azonban felhívjuk a figyelmüket, hogy az esetek jelentős részében a „vagyonmegosztási rendelkezésekről” való tájékoztatást tartalmazza a mondat, ami átalakulási vagy egyesülési hirdetmény esetében értelmezhetetlen. Kérjük, hogy ha szerepeltetnek ilyen mondatot, azt megfelelő tartalommal tegyék!

Vissza a hírekhez