Karbantartás (2018. május 12.)

2018-05-07

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a http://ckk.cegkozlony.hu/ és a http://www.cegkozlony.hu/ oldalak 2018. május 12-én (szombaton) karbantartási munkálatok miatt átmenetileg nem lesznek elérhetőek!

A karbantartás eredményeként a cégek közvetlen közleményei közzétételével összefüggő felületen is változások történnek. E változásokról, továbbá megerősítve a cégek közvetlen közleményei és a felszámolási értékesítési hirdetmények (a továbbiakban együtt: közlemények) közzétételével kapcsolatos új ütemezési határidőket, az alábbi tájékoztatást adjuk.  

1.         2018 januárjától minden közleménytípusra azonos beküldési határidők érvényesülnek. Egy adott lapszám tartalmát szerda 12 órától a következő hét szerda 12 órájáig (lapszámhét) szabályosan beérkezett és közzétételre alkalmas közlemények teszik ki.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a miniszteri rendeletben [jelenleg hatályos: 9/2017. (V. 19.) NGM rendelet] meghatározott, munkaszüneti napok körüli munkarendre figyelemmel egyes lapszámok esetében eltérő beküldési határidők érvényesülnek. Az eltérő beküldési határidőkre vonatkozó tájékoztatást minden esetben kellő idővel előre megtalálják a honlapon.

2.         Tájékoztatjuk Önöket arról is, hogy a felületre történő bejelentkezés rendje megváltozik annyiban, hogy a bejelentkező ablak a bal oldali menüsávban, jobban látható helyen kerül elhelyezésre. Jelezzük, hogy a szabályos beküldés továbbra is a „Beküldés” gombbal történik! A „Beadás alatt” státuszú közlemények ügyintézése nem kezdődik meg,  erről nem is kapnak automatikusan e-mail értesítést, ezért kérjük, kísérjék figyelemmel az elektronikus felületen a közlemény státuszát, így még időben kiderülhet, ha nem lett szabályosan benyújtva.

3.         A közlemény szabályos érkezésének minősül:

a) a „Beküldött” státusz dátuma, ha adminisztrátori hibajelzést nem kellett küldeni;

b) az adminisztrátori hibajelzésre megküldött javított közlemény megküldésének időpontja (több adminisztrátori hibajelzés esetén az utolsó ilyen jelzés utáni), azaz a „Hiánypótlásról visszaérkezett” státusz dátuma.

Felhívjuk tehát a figyelmüket, hogy ha a közleményben annak megjelenésének dátumát feltüntetik (felszámolási értékesítési hirdetmények), akkor olyan ütemezéssel küldjék be a közleményt, hogy az esetleges adminisztrátori hibajelzésre történő hiánypótlásra is legyen idő. A határidők be nem tartása miatt a lapszám átsorolására nincs mód!

A megjelenéshez fűződő határidők a lektorra szignálható, vagyis az adminisztrátori ellenőrzésen sikeresen átesett, vagy adminisztrátori hibajelzésről szerda délig szabályosan visszaérkezett közlemények esetében kezdődnek csak meg.

4.         A jövőben az adminisztrátori hibajelzéssel visszaküldött közlemények is a „Műveletek” alatt a „Hiánypótlás”-ok közé kerülnek, vagyis a közlemény tekintetében mind az adminisztrátori hibajelzés, mind a jogi-tartalmi hiánypótlási felhívás tartalma a „Hiánypótlás” segítségével lesz megismerhető.

5.         Ha a közlemény jogi-tartalmi hibája miatt hiánypótlási felhívást kell küldeni, a (jogi-tartalmi) hiánypótlási határidő a lapszámhét záró időpontja (vagyis szerda 12 óra) szerinti hét péntek 12 órája: az eddig az időpontig beküldött hiánypótlásokkal pontosított közlemény a következő hét csütörtöki Cégközlönyben jelenik meg.

Felhívjuk tehát a figyelmet, hogy azok a közlemények jelennek meg a csütörtöki lapszámban, amelyeket az azt megelőző héten lezárt lapszámhéten szabályosan beküldtek, és amelyek vonatkozásában jogi-tartalmi (lektori) hiánypótlást nem kellett küldeni, vagy a közlemény hibáját a hiánypótlásra nyitva álló határidő alatt szabályosan javították.

6.         Amennyiben a közlemény hibája miatt jogi-tartalmi (lektori) hiánypótlási felhívást kell küldeni, és a beküldő a hiánypótlási felhívásban foglaltak szerint javított közleményt a lapszámhét záró időpontja szerinti hét péntek 12 órája után küldi be, a közlemény megjelenésére a következő hét csütörtökén nem kerül sor. Erről a Cégközlöny külön értesítést nem küld. A közlemény megjelenése a hiánypótlási felhívásnak megfelelően javított – de késve érkezett – közlemény szabályos érkezési időpontjához („Hiánypótlásról visszaérkezett” státusz dátumához) fog igazodni.

7.         Ha a szerkesztésre megküldött közlemény javításának szükségessége merül fel, és emiatt a Lektorátus hiánypótlási felhívást küld, kérjük, hogy a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak az abban meghatározott határidőn belül, soron kívül szíveskedjenek eleget tenni! Felhívjuk a figyelmet, hogy ebben az esetben csak a hiánypótlási felhívásban foglaltakról kell nyilatkozniuk, a közlemény más elemeinek a módosítására ekkor már nincs mód! A hiánypótlás elmulasztása vagy késedelme esetén a már beszerkesztett közlemény az előkészítés alatt álló lapszámban nem jelenik meg, és csak a hiánypótlási felhívás teljesítése után kerülhet sor a közzétételre.  

8.         A jövőben megtörténik a közleményben szereplő cégek megadott adatainak elektronikus úton történő összevetése a cégjegyzék hatályos adataival, ezért a közlemény szövegének feltöltését megelőzően meg kell adniuk a közleményben szereplő valamennyi, már létező cég adatát. Kérjük, hogy ha több, már létező cég adata is feltüntetésre kerül a közleményben (pl. egyesülés esetén), valamennyi cég adatát rögzítsék a felületen; ezt a „További cég adatai” gombbal tehetik meg.

9.         Kérjük, hogy fokozottan ügyeljenek arra, hogy a közzétételhez szükséges költségtérítés befizetése helyes számlaszámra történjen. A Cégközlönyben megjelenő közlemények közzétételéről és költségtérítéséről szóló 22/2006. (V. 18.) IM rendelet 9. § (1) bekezdése szerint cég vagy más szervezet közleményeinek közzétételéért a költségtérítést az Igazságügyi Minisztérium 10032000-01810039-00000000 számú számlájára kell megfizetni. Felhívjuk a figyelmet, hogy 2018. január 1-től a korábbi számlaszámra történő befizetést semmilyen indokkal nem tudjuk már elfogadni!

Tisztelettel:

Cégközlöny

Vissza a hírekhez