Hírek

Előrehozott lapzárta

2017-03-30

Tisztelt Felszámoló Szervezetek!

Felhívjuk a figyelmüket, hogy az április 14-i, pénteki és 17-i hétfői munkaszüneti napra tekintettel az április 27-én megjelentetni kívánt pályázatokat legkésőbb április 11-jén, kedden 16 óráig lehet megküldeni!  A 16 óra után beérkezett pályázatok már csak a május 4-i számban fognak megjelenni, nem tudunk figyelembe venni sem hiánypótlásra küldött pályázatot, sem soron kívüli kérelmet!
 

Részletek

A 2016. év tapasztalatai

2017-01-13

Tisztelt Felszámolók!

A Cégközlöny Jogi Lektorátusa köszöni az egész éves együttműködést, és az alábbiak szerint összegezi a 2016. év tapasztalatait.

1. A pályázati időszak kezdete

A Cstv. 49/A. § (1) bekezdése szerint a pályázati felhívás Cégközlönyben történt közzétételének legalább 15 nappal meg kell előznie a pályázatok benyújtására megállapított kezdő időpontját. Ugyanez a szabály érvényesül árverések esetében is.

A fenti szabályból következően a pályázat kezdő időpontja legkorábban a CK megjelenéstől számított 16. nap, illetve a CK megjelenéstől (csütörtök) számított második hét péntekje lehet.

Kérjük, a kezdő időpontokra legyenek figyelemmel, mert gyakran kell még mindig a kezdő időpontok hibája miatt a közleményeket hiánypótlásra visszaküldeni.

2. Pályázatok, árverési hirdetmények szövegezése

A felszámolási pályázatok (árverések) közzététele körében szokásjogi alapon alakult ki az a gyakorlat, hogy a Lektorátus a közlemény szövegén nem módosít, hanem akár apróbb szövegezési pontosítás miatt is hiánypótlást küld. Ugyanakkor számos esetben ugyanolyan sablon-hibákat tapasztalunk, amelynek vélhetően az az oka, hogy a pályázat megszövegezésekor egy korábbi, még nem módosított (pontosított) mintát vesznek alapul. Az egyszerűbb, jogi hibák ismételt javíttatása ugyanakkor felesleges adminisztrációs terhet ró a lektorátusra is és a felszámolókra is.

...

Részletek

A Cégközlöny 2016. év végi és 2017. év eleji megjelenésével összefüggő benyújtási határidőről

2016-11-24

Tisztelt Ügyfelünk!

A korábbi évek gyakorlatának megfelelően, az alábbiak szerint tájékoztatjuk a közleményeknek a Cégközlöny 2016. év végi és 2017. év eleji megjelenésével összefüggő benyújtási határidejéről, valamint a Cégközlöny számainak a megjelenéséről:

  • A 2016. év 51. (2016. december 22.) lapszámában azok a közlemények jelenhetnek meg, amelyek pályázatok esetében 2016. december 7-én (szerda) 16 óráig, egyéb közvetlen közlemény esetében 2016. december 8-án (csütörtök) 16 óráig közzétételre alkalmas tartalommal a Jogi Lektorátushoz, az elektronikus felületen beérkeznek.
  • A 2016. év utolsó lapszámában (52. szám; megjelenés 2016. december 29-én) azok a közlemények jelenhetnek meg, amelyek pályázatok esetében 2016. december 14. (szerda) 16 óráig és egyéb közvetlen közlemény esetében 2016. december 15. (csütörtök) 16 óráig, közzétételre alkalmas tartalommal a Jogi Lektorátushoz, az elektronikus felületen beérkeznek.
  • A 2017. év első (1. szám: megjelenés 2017. január 5.) és második lapszámában (2 szám: megjelenés 2017. január 12.) csak a második közzétételt igénylő közlemények jelennek meg.
Részletek

Lapzárta változás

2016-10-25

Tisztelt Felszámolók,

Tekintettel az október 31. és november 1-jei munkaszüneti napokra, kérem a pályázatok benyújtási határidejének szigorú betartását.

2016. október 26-án délig beérkezett és közzétételre alkalmas pályázatokat a november 10-ei megjelenéssel, dél után beküldött pályázatokat már csak a november 17-ei megjelenéssel tudjuk fogadni.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a fenti határidők meghosszabbítására, késve érkezett közlemények utólagos befogadására nincs mód!

Részletek

Figyelemfelhívás a közlemények beküldéséről!

2016-07-07

Tisztelt Jogi képviselők!

Kérjük, hogy a beküldés során fokozottan ügyeljenek arra, hogy a beküldés szabályos és befejezett legyen. (Ennek folyamatát a felhasználói kézikönyv ábrákkal szemléltetve mutatja, továbbá a felület is figyelmeztet arra, hogy a beküldés ikonra kattintással fejeződik be a feltöltési folyamat. A közlemény lektorálása és szerkesztése nem kezdődik meg, amíg a beküldés nem befejezett.)

A nyári hónapokban megnövekedett számban érkező hirdetmények tartalmára tekintettel a Cégközlöny Szerkesztősége (Jogi Lektorátusa) továbbá felhívja a figyelmüket a következőkre:

1. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a közvetlen közlemények tartalma kötött, vagyis a közlemény tartalmát tehát a közzétételt előíró jogszabály taxatíven határozza meg. A Ctv. 21. §-a alapján a törvényi előírásoknak megfelelő közlemények jelentethetőek meg, ami azt jelenti, hogy a jogi lektorálás során vizsgálni kell, hogy melyek a törvényben előírt elemek, és melyek azok, amelyek közzétételére nem kerülhet sor, vagy közzététele nem szükséges. Kérjük, hogy a közleményekben a jogszabályi előíráson túli többletelemeket lehetőség szerint nem szerepeltessenek.

Külön kiemelhető, hogy a közleményben szereplő természetes személyek esetében csak a nevet és a lakóhelyet kell (és lehet) megadni; egyéb adat (anyja neve, születési idő és hely stb.) nem kerül közzétételre. Cégek esetében elegendő a cégnév és a cégjegyzékszám megadása. Adószám csak egyszerűsített végelszámolást esetén kerül közzétételre, más közleményben azonban nem.

Kérjük, hogy a közlemény szövegének összeállításakor vegyék figyelembe a jogszabályban foglaltakat, továbbá a közlemények tartalmi elemeit tartalmazó tájékoztatásunkat (IM céginformációs szolgálatának honlapján elérhetőek).

2. Kérjük, hogy a hitelezői felhívások szövegét (mind átalakulási, egyesülési, szétválási, mind a tőkeleszállítási közlemények esetén) a hatályos törvényi rendelkezéseknek megfelelően szövegezzék. Ekörben kiemeljük, hogy a „le nem járt” fordulat 2012 márciusa óta nem lehet része a hitelezői felhívásnak!

3. Az átalakulási, egyesülési és szétválási közleményekkel összefüggésben kiemeljük az alábbiakat:

3.1. Általánosnak tekinthető közleményszövegezési hiba, hogy a közlemény a szervezeti átalakulások minden formáját még mindig egységesen átalakulásnak hívja, és a közlemény mint az átalakulás formájaként nevesíti az egyesülést vagy a szétválást. Nyomatékosan felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Polgári Törvénykönyv hatálybalépésétől kezdve az átalakulás már nem gyűjtőfogalom, hanem az kizárólag a formaváltás megjelölésére szolgál. Kérjük ezért, hogy a közlemények megszövegezésekor a fogalomhasználatra fokozottan ügyeljenek (pl. a szétváló társaságot ne nevesítsék átalakuló társaságnak).

3.2. A közlemények jelentős része jelzi, hogy a hitelezők valamely címen tájékoztatást kérhetnek. E tájékoztatás csak abban az esetben kötelező eleme a közleménynek, ha szétválásról van szó. A lektorátus nem kifogásolja, hogy a tájékoztatásra vonatkozóan átalakulási vagy egyesülési hirdetmény is nyilatkozatot tartalmazzon, azonban felhívjuk a figyelmüket, hogy az esetek jelentős részében a „vagyonmegosztási rendelkezésekről” való tájékoztatást tartalmazza a mondat, ami átalakulási vagy egyesülési hirdetmény esetében értelmezhetetlen. Kérjük, hogy ha szerepeltetnek ilyen mondatot, azt megfelelő tartalommal tegyék!

Részletek

Tájékoztatás üzemszünetről!

2016-02-16

Tisztelt Felhasználóink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. épületében karbantartási munkálatokat fognak végezni az elektromos hálózaton. A munkálatok idejére az áramszolgáltatás szünetelni fog.

A munkálatok kezdési ideje: 2016. február 19-e 15:00 órától.

A munkálatok vége (előre láthatóan): 2016. február 19-e 19:00 óra.

Részletek

Figyelem - Üzemszünet!

2016-02-10

Tisztelt Felhasználóink!

A Cégközlöny közvetlen közlemények közzétételét támogató informatikai rendszerben 2016. február 15-én 12:00 és 15:00 óra között szoftverfrissítést fogunk végrehajtani, eközben a szolgáltatás nem lesz elérhető.

Az üzemszünet 2016. február 15-én 13:00 perckor véget ért.

Részletek

Lapzárta változás

2015-12-03

Tisztelt Ügyfelünk!

Az alábbiak szerint tájékoztatjuk a közleményeknek a Cégközlöny 2015. év végi és 2016. év eleji megjelenésével összefüggő benyújtási határidejéről, valamint a Cégközlöny számainak a megjelenéséről:

Részletek

Lapzárta változás

2015-07-31

Felhívjuk figyelmét, hogy az augusztus 20-i ünnepnapra tekintettel, előrehozott lapzártával dolgozunk!
Részletek

Lapzárta változás

2015-03-31

Tájékoztatjuk, hogy az április 6-i, hétfői munkaszüneti napra, valamint az április 3-ai, pénteki áramszünetre tekintettel előrehozott lapzártával dolgozunk!
Részletek