Hírek

Lapzárta változás (2018. március)

2018-02-15

Tisztelt Ügyfelünk!

A március 15-ei és március 16-ai munkaszüneti napokra tekintettel az alábbiak szerint tájékoztatjuk Önöket a szokástól eltérő beküldési határidőkről.

A 2018. év 11. (2018. március 15-i) lapszámában azok a közlemények jelenhetnek meg, amelyek 2018. március 6-án (kedd) 12 óráig formai és tartalmi szempontból megfelelően (így különösen a közzétételi költségtérítés befizetésének igazolásával) a Jogi Lektorátushoz az elektronikus felületen beérkeznek. Ha a beérkezett közlemények tekintetében (jogi tartalmi) hiánypótlási felhívásra kerül sor, a javított közlemény legkésőbbi beérkezési határideje 2018. március 7. (szerda) 17 óra.

A 2018. év 12. (2018. március 22-i) lapszámában azok a közlemények jelenhetnek meg, amelyek 2018. március 13-án (kedd) 12 óráig formai és tartalmi szempontból megfelelően (így különösen a közzétételi költségtérítés befizetésének igazolásával) a Jogi Lektorátushoz az elektronikus felületen beérkeznek. Ha a beérkezett közlemények tekintetében (jogi tartalmi) hiánypótlási felhívásra kerül sor, a javított közlemény legkésőbbi beérkezési határideje 2018. március 14. (szerda) 12 óra.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a fenti határidők meghosszabbítására, késve érkezett közlemények utólagos befogadására nincs mód!

Tisztelettel:

Cégközlöny

Részletek

Lapzárta változás (2018. április)

2018-02-15

Tisztelt Ügyfelünk!

A Húsvéti Ünnepekre való tekintettel az alábbiak szerint tájékoztatjuk Önöket a szokástól eltérő beküldési határidőkről.

A 2018. év 14. (2018. április 5-i) lapszámában azok a közlemények jelenhetnek meg, amelyek 2018. március 27-én (kedd) 12 óráig formai és tartalmi szempontból megfelelően (így különösen a közzétételi költségtérítés befizetésének igazolásával) a Jogi Lektorátushoz az elektronikus felületen beérkeznek. Ha a beérkezett közlemények tekintetében (jogi tartalmi) hiánypótlási felhívásra kerül sor, a javított közlemény legkésőbbi beérkezési határideje 2018. március 28. (szerda) 17 óra.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a fenti határidők meghosszabbítására, késve érkezett közlemények utólagos befogadására nincs mód!

Tisztelettel:

Cégközlöny

Részletek

A cégek közvetlen közleményei és a felszámolási értékesítési hirdetmények közzététele 2018 januárjától új ütemezés szerint történik.

2018-01-08

Tisztelt Ügyfelünk!

A cégek közvetlen közleményei és a felszámolási értékesítési hirdetmények (a továbbiakban együtt: közlemények) közzététele 2018 januárjától új üzemezés szerint történik.

1.         2018 januárjától minden közleménytípus esetén a beérkezési határidő: folyó hét szerda 12 óra! Figyelemmel arra, hogy a 2018-ban az első két Cégközlöny szám csak második megjelenéseket fog tartalmazni, az évben az első lapzárta határidő: 2018. január 10-e szerda 12 óra.

Az a közlemény, amely a folyó hét szerdájának 12 órájáig lektorálásra alkalmas állapotban a CK felületére szabályosan beküldésre kerül, és amelynek hibája miatt hibajelzést, hiánypótlást vagy egyéb értesítést nem kell küldeni a beküldőnek, a folyó hetet követő heti Cégközlöny számban fog megjelenni. Ez azt jelenti, hogy míg korábban a lapzártát követő második lapszámban történt a közzététel, addig 2018-tól a Cégközlöny már a lapzártát követő heti számban (csütörtökön) való megjelenést biztosítja.  

Amennyiben a közlemény hibája miatt hiánypótlási felhívást kell küldeni, és a beküldő a hiánypótlási felhívásban foglaltak szerint javított közleményt legkésőbb a folyó hét péntekének 12 órájáig szabályosan nem tölti fel a CK felületre, a közlemény megjelenésére a következő hét csütörtökén nem kerül sor. Erről a Cégközlöny külön értesítést nem küld. A közlemény megjelenése a hiánypótlási felhívásnak megfelelően javított közlemény szabályos érkezési időpontjához fog igazodni.

Ha a szerkesztés során merül fel a közlemény javításának szükségessége, és amiatt a Lektorátus hiánypótlási felhívást küld, kérjük, hogy a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak az abban meghatározott határidőn belül, soron kívül szíveskedjenek eleget tenni! Felhívjuk a figyelmet, hogy ebben az esetben csak a hiánypótlási felhívásban foglaltakról kell nyilatkozniuk, a közlemény más elemeinek a módosítására ekkor már nincs mód! A hiánypótlás elmulasztása vagy késedelme esetén a már beszerkesztett közlemény az előkészítés alatt álló lapszámban nem jelenik meg, és csak a hiánypótlási felhívás teljesítése után kerülhet sor a közzétételre.

2.         Kérjük, hogy fokozottan ügyeljenek arra, hogy a közzétételhez szükséges költségtérítés befizetése helyes számlaszámra történjen. A Cégközlönyben megjelenő közlemények közzétételéről és költségtérítéséről szóló 22/2006. (V. 18.) IM rendelet 9. § (1) bekezdése szerint cég vagy más szervezet közleményeinek közzétételéért a költségtérítést az Igazságügyi Minisztérium 10032000-01810039-00000000 számú számlájára kell megfizetni. Felhívjuk a figyelmet, hogy 2018. január 1-től a korábbi számlaszámra történő befizetést semmilyen indokkal nem tudjuk már elfogadni!

Részletek

Tájékoztatás

2017-12-08

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy december 28-án csütörtökön nem tartunk telefonos ügyfélszolgálatot! Legközelebb január 4-én tudjuk fogadni hívásaikat, megértésüket köszönjük szépen!

Áldott Békés Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt kíván:

Cégközlöny Jogi Lektorátusa

Részletek

A 300/2017. (X. 17.) Korm. rendeletből fakadó plusz tartalmi elemek a felszámolási értékesítési hirdetményekben

2017-11-21

A 300/2017. (X. 17.) Korm. rendeletből fakadó plusz tartalmi elemek a felszámolási értékesítési hirdetményekben

A pályázati felhívásban vagyonelemenként fel kell tüntetni a következő információkat:

I. Minden vagyontárgy esetén fel kell tüntetni egyenként, hogy a vagyontárgy az adott felszámolási eljárásban első/második/harmadik/negyedik vagy azt követő alkalommal történő értékesítésére kerül sor.

Jogszabályi háttér: 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (4a) bekezdés a) pontja

II.1. Minimálárra vonatkozó kötelező tartalmi elemek változatlan becsérték esetén:

...

Részletek

a Cégközlöny 2017. év végi és 2018. év eleji megjelenésével összefüggő benyújtási határidejéről, valamint a Cégközlöny számainak a megjelenéséről

2017-11-02

Tisztelt Ügyfelünk!

A korábbi évek gyakorlatának megfelelően, az alábbiak szerint tájékoztatjuk a közleményeknek a Cégközlöny 2017. év végi és 2018. év eleji megjelenésével összefüggő benyújtási határidejéről, valamint a Cégközlöny számainak a megjelenéséről:

  • A 2017. év 51. (2016. december 21.) lapszámában azok a közlemények jelenhetnek meg, amelyek felszámolási pályázat (árverés) esetében 2017. december 6-én (szerda) 16 óráig, egyéb közvetlen közlemény esetében 2017. december 7-én (csütörtök) 16 óráig közzétételre alkalmas tartalommal a Jogi Lektorátushoz, az elektronikus felületen beérkeznek.
  • A 2017. év utolsó lapszámában (52. szám; megjelenés 2017. december 28-án) azok a közlemények jelenhetnek meg, amelyek felszámolási pályázat (árverés) és egyéb közvetlen közlemények esetében egyaránt 2017. december 13. (szerda) 16 óráig közzétételre alkalmas tartalommal a Jogi Lektorátushoz, az elektronikus felületen beérkeznek.
  • A 2018. év első (1. szám: megjelenés 2017. január 4.) és második lapszámában (2. szám: megjelenés 2018. január 11.) csak a második közzétételt igénylő közlemények jelennek meg.

...

Részletek

Tájékoztató az átalakulási, egyesülési, szétválási közlemények beküldéséről

2017-07-04

Tisztelt Jogi Képviselő!

Figyelemmel arra, hogy az átalakulási, egyesülési, szétválási közlemények száma az elmúlt időszakban jelentősen megnőtt, a hiánypótlások elkerülése érdekében kérem, hogy a közlemény beküldése előtt ellenőrizze az alábbiakat:

- a befizetési bizonylat csatolása megtörtént (a számlaszám 2017 márciusában változott, a számla helyes adatai: Igazságügyi Minisztérium 10032000-01810039-00000000);

- a jogi képviselő meghatalmazása csatolva (kivéve végelszámolási közlemények);

- a közlemény szövege (a vagyonmérlegek is) a Közlemény ablakba került beillesztésre;

- egyesülés esetén a közzététel kezdeményezésére az az egyesüléssel érintett jogi személy köteles, amelyet erre az egyesülő jogi személyek maguk közül kijelölnek, azaz egyesülés esetén egy társaság teszi közzé a közleményt;

- a vagyonmérleg-tervezetek a közleményben szerkeszthető formában szerepelnek, nem képként kerültek beillesztésre;
...

Részletek

Előrehozott lapzárta

2017-03-30

Tisztelt Felszámoló Szervezetek!

Felhívjuk a figyelmüket, hogy az április 14-i, pénteki és 17-i hétfői munkaszüneti napra tekintettel az április 27-én megjelentetni kívánt pályázatokat legkésőbb április 11-jén, kedden 16 óráig lehet megküldeni!  A 16 óra után beérkezett pályázatok már csak a május 4-i számban fognak megjelenni, nem tudunk figyelembe venni sem hiánypótlásra küldött pályázatot, sem soron kívüli kérelmet!
 

Részletek

A 2016. év tapasztalatai

2017-01-13

Tisztelt Felszámolók!

A Cégközlöny Jogi Lektorátusa köszöni az egész éves együttműködést, és az alábbiak szerint összegezi a 2016. év tapasztalatait.

1. A pályázati időszak kezdete

A Cstv. 49/A. § (1) bekezdése szerint a pályázati felhívás Cégközlönyben történt közzétételének legalább 15 nappal meg kell előznie a pályázatok benyújtására megállapított kezdő időpontját. Ugyanez a szabály érvényesül árverések esetében is.

A fenti szabályból következően a pályázat kezdő időpontja legkorábban a CK megjelenéstől számított 16. nap, illetve a CK megjelenéstől (csütörtök) számított második hét péntekje lehet.

Kérjük, a kezdő időpontokra legyenek figyelemmel, mert gyakran kell még mindig a kezdő időpontok hibája miatt a közleményeket hiánypótlásra visszaküldeni.

2. Pályázatok, árverési hirdetmények szövegezése

A felszámolási pályázatok (árverések) közzététele körében szokásjogi alapon alakult ki az a gyakorlat, hogy a Lektorátus a közlemény szövegén nem módosít, hanem akár apróbb szövegezési pontosítás miatt is hiánypótlást küld. Ugyanakkor számos esetben ugyanolyan sablon-hibákat tapasztalunk, amelynek vélhetően az az oka, hogy a pályázat megszövegezésekor egy korábbi, még nem módosított (pontosított) mintát vesznek alapul. Az egyszerűbb, jogi hibák ismételt javíttatása ugyanakkor felesleges adminisztrációs terhet ró a lektorátusra is és a felszámolókra is.

...

Részletek

A Cégközlöny 2016. év végi és 2017. év eleji megjelenésével összefüggő benyújtási határidőről

2016-11-24

Tisztelt Ügyfelünk!

A korábbi évek gyakorlatának megfelelően, az alábbiak szerint tájékoztatjuk a közleményeknek a Cégközlöny 2016. év végi és 2017. év eleji megjelenésével összefüggő benyújtási határidejéről, valamint a Cégközlöny számainak a megjelenéséről:

  • A 2016. év 51. (2016. december 22.) lapszámában azok a közlemények jelenhetnek meg, amelyek pályázatok esetében 2016. december 7-én (szerda) 16 óráig, egyéb közvetlen közlemény esetében 2016. december 8-án (csütörtök) 16 óráig közzétételre alkalmas tartalommal a Jogi Lektorátushoz, az elektronikus felületen beérkeznek.
  • A 2016. év utolsó lapszámában (52. szám; megjelenés 2016. december 29-én) azok a közlemények jelenhetnek meg, amelyek pályázatok esetében 2016. december 14. (szerda) 16 óráig és egyéb közvetlen közlemény esetében 2016. december 15. (csütörtök) 16 óráig, közzétételre alkalmas tartalommal a Jogi Lektorátushoz, az elektronikus felületen beérkeznek.
  • A 2017. év első (1. szám: megjelenés 2017. január 5.) és második lapszámában (2 szám: megjelenés 2017. január 12.) csak a második közzétételt igénylő közlemények jelennek meg.
Részletek

Lapzárta változás

2016-10-25

Tisztelt Felszámolók,

Tekintettel az október 31. és november 1-jei munkaszüneti napokra, kérem a pályázatok benyújtási határidejének szigorú betartását.

2016. október 26-án délig beérkezett és közzétételre alkalmas pályázatokat a november 10-ei megjelenéssel, dél után beküldött pályázatokat már csak a november 17-ei megjelenéssel tudjuk fogadni.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a fenti határidők meghosszabbítására, késve érkezett közlemények utólagos befogadására nincs mód!

Részletek

Figyelemfelhívás a közlemények beküldéséről!

2016-07-07

Tisztelt Jogi képviselők!

Kérjük, hogy a beküldés során fokozottan ügyeljenek arra, hogy a beküldés szabályos és befejezett legyen. (Ennek folyamatát a felhasználói kézikönyv ábrákkal szemléltetve mutatja, továbbá a felület is figyelmeztet arra, hogy a beküldés ikonra kattintással fejeződik be a feltöltési folyamat. A közlemény lektorálása és szerkesztése nem kezdődik meg, amíg a beküldés nem befejezett.)

A nyári hónapokban megnövekedett számban érkező hirdetmények tartalmára tekintettel a Cégközlöny Szerkesztősége (Jogi Lektorátusa) továbbá felhívja a figyelmüket a következőkre:

1. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a közvetlen közlemények tartalma kötött, vagyis a közlemény tartalmát tehát a közzétételt előíró jogszabály taxatíven határozza meg. A Ctv. 21. §-a alapján a törvényi előírásoknak megfelelő közlemények jelentethetőek meg, ami azt jelenti, hogy a jogi lektorálás során vizsgálni kell, hogy melyek a törvényben előírt elemek, és melyek azok, amelyek közzétételére nem kerülhet sor, vagy közzététele nem szükséges. Kérjük, hogy a közleményekben a jogszabályi előíráson túli többletelemeket lehetőség szerint nem szerepeltessenek.

Külön kiemelhető, hogy a közleményben szereplő természetes személyek esetében csak a nevet és a lakóhelyet kell (és lehet) megadni; egyéb adat (anyja neve, születési idő és hely stb.) nem kerül közzétételre. Cégek esetében elegendő a cégnév és a cégjegyzékszám megadása. Adószám csak egyszerűsített végelszámolást esetén kerül közzétételre, más közleményben azonban nem.

Kérjük, hogy a közlemény szövegének összeállításakor vegyék figyelembe a jogszabályban foglaltakat, továbbá a közlemények tartalmi elemeit tartalmazó tájékoztatásunkat (IM céginformációs szolgálatának honlapján elérhetőek).

2. Kérjük, hogy a hitelezői felhívások szövegét (mind átalakulási, egyesülési, szétválási, mind a tőkeleszállítási közlemények esetén) a hatályos törvényi rendelkezéseknek megfelelően szövegezzék. Ekörben kiemeljük, hogy a „le nem járt” fordulat 2012 márciusa óta nem lehet része a hitelezői felhívásnak!

3. Az átalakulási, egyesülési és szétválási közleményekkel összefüggésben kiemeljük az alábbiakat:

3.1. Általánosnak tekinthető közleményszövegezési hiba, hogy a közlemény a szervezeti átalakulások minden formáját még mindig egységesen átalakulásnak hívja, és a közlemény mint az átalakulás formájaként nevesíti az egyesülést vagy a szétválást. Nyomatékosan felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Polgári Törvénykönyv hatálybalépésétől kezdve az átalakulás már nem gyűjtőfogalom, hanem az kizárólag a formaváltás megjelölésére szolgál. Kérjük ezért, hogy a közlemények megszövegezésekor a fogalomhasználatra fokozottan ügyeljenek (pl. a szétváló társaságot ne nevesítsék átalakuló társaságnak).

3.2. A közlemények jelentős része jelzi, hogy a hitelezők valamely címen tájékoztatást kérhetnek. E tájékoztatás csak abban az esetben kötelező eleme a közleménynek, ha szétválásról van szó. A lektorátus nem kifogásolja, hogy a tájékoztatásra vonatkozóan átalakulási vagy egyesülési hirdetmény is nyilatkozatot tartalmazzon, azonban felhívjuk a figyelmüket, hogy az esetek jelentős részében a „vagyonmegosztási rendelkezésekről” való tájékoztatást tartalmazza a mondat, ami átalakulási vagy egyesülési hirdetmény esetében értelmezhetetlen. Kérjük, hogy ha szerepeltetnek ilyen mondatot, azt megfelelő tartalommal tegyék!

Részletek

Tájékoztatás üzemszünetről!

2016-02-16

Tisztelt Felhasználóink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. épületében karbantartási munkálatokat fognak végezni az elektromos hálózaton. A munkálatok idejére az áramszolgáltatás szünetelni fog.

A munkálatok kezdési ideje: 2016. február 19-e 15:00 órától.

A munkálatok vége (előre láthatóan): 2016. február 19-e 19:00 óra.

Részletek

Figyelem - Üzemszünet!

2016-02-10

Tisztelt Felhasználóink!

A Cégközlöny közvetlen közlemények közzétételét támogató informatikai rendszerben 2016. február 15-én 12:00 és 15:00 óra között szoftverfrissítést fogunk végrehajtani, eközben a szolgáltatás nem lesz elérhető.

Az üzemszünet 2016. február 15-én 13:00 perckor véget ért.

Részletek

Lapzárta változás

2015-12-03

Tisztelt Ügyfelünk!

Az alábbiak szerint tájékoztatjuk a közleményeknek a Cégközlöny 2015. év végi és 2016. év eleji megjelenésével összefüggő benyújtási határidejéről, valamint a Cégközlöny számainak a megjelenéséről:

Részletek

Lapzárta változás

2015-07-31

Felhívjuk figyelmét, hogy az augusztus 20-i ünnepnapra tekintettel, előrehozott lapzártával dolgozunk!
Részletek

Lapzárta változás

2015-03-31

Tájékoztatjuk, hogy az április 6-i, hétfői munkaszüneti napra, valamint az április 3-ai, pénteki áramszünetre tekintettel előrehozott lapzártával dolgozunk!
Részletek